Tổng đài CSKH : 1900 234 536

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHI THAM GIA MUA CHUNG TÀI SẢN TRÊN NỀN TẢNG GAAPNOW

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) cho bạn biết các điều khoản và điều kiện để chúng tôi cung cấp bất kỳ sản phẩm (Sản phẩm) nào được liệt kê trên trang web Trực tuyến của chúng tôi: http://gaapnow.com (trang web của chúng tôi) cho bạn.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi đặt bất kỳ sản phẩm nào từ trang của chúng tôi. Bạn nên hiểu rằng bằng cách yêu cầu bất kỳ Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

Vui lòng hiểu rằng nếu bạn từ chối chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, bạn sẽ không thể đặt bất kỳ Sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi.


1  Thông tin về chúng tôi

2  Tình trạng của bạn

3  Cách thức hợp đồng được hình thành giữa bạn và chúng tôi

4  Tình trạng của chúng ta

5  Cách thức bàn giao sản phẩm

6  Rủi ro và quyền lợi

7  Giá và thanh toán

8  Bảo hành

9  Trách nhiệm của chúng tôi

10  Giao tiếp bằng văn bản

11  Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

12  Các sự kiện phát sinh ngoài tầm kiểm soát

13 Khiếu nại

14  Trách nhiệm

15  Thỏa thuận toàn bộ

16  Quyền của chúng tôi đối với các điều khoản và điều kiện này

17  Pháp luật và thẩm quyền xét xử

1. THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi điều hành website http://xseo.vn  

Chúng tôi là Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ G - HOLDINGS, một công ty đăng ký tại Việt Nam theo số mã số 0109009995 và có trụ sở chính tại BT5-22 KBT Đoàn Ngoại Giao, P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

2. TÌNH TRẠNG CỦA BẠN

Bằng cách đặt hàng, mua, ban sản phẩm thông qua website của chúng tôi, bạn đảm bảo rằng:

(a) bạn hợp pháp có khả năng ký hợp đồng ràng buộc pháp lý; và

(b) bạn ít nhất 18 tuổi; 

3. CÁCH THỨC HỢP ĐỒNG ĐƯỢC HÌNH THÀNH GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến kết nối người mua & người bán với nhau. Chúng tôi ở đây để kiểm định xem giao dịch đó là thực hay ảo. Ngay khi hình thành liên kết giữa người mua và người bán cho đến khi đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ có mặt và xây dựng hợp đồng mua – bán sản phẩm dựa trên thỏa thuận của 2 bên, đồng thời sẽ là trung gian đảm bảo cho cả 2 bên một cách an toàn. Bên mua sẽ gửi tiền cho chúng tôi, bên bán sẽ gửi chứng từ liên quan cho chúng tôi. Hợp đồng có hiệu lực là hợp đồng đã được kí đầy đủ 3 bên.

4. TÌNH TRẠNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cũng có thể cung cấp liên kết trên trang web của chúng tôi đến tất cả mọi người. Chúng tôi không đảm bảo được sản phẩm được đăng trên website của chúng tôi là thật 100%. Chỉ khi có thỏa thuận giao dịch thực tế chúng tôi sẽ kiểm chứng những sản phẩm đó.

5. CÁCH THỨC BÀN GIAO SẢN PHẨM

Khi hợp đồng được được thành lập, chúng tôi sẽ gửi cho bên mua – bên bán mỗi người 1 bản. Thời gian nhận từ 2-5 ngày. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ xác minh giấy tờ, chứng từ sản phẩm của bên bán xem có vấn đề xảy ra hay không. Sau khi đọc kĩ hợp đồng và kí vào, vui lòng gửi lại hợp đồng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác thực lại chữ kí & bàn giao cho bên còn lại. Trong thời gian đó, yêu cầu bên bán hoàn tất thủ tục để sang tên cho người mua. Người mua cũng hoàn thiện số tiền cần thanh toán theo thỏa thuận.

6. RỦI RO VÀ QUYỀN LỢI

6.1 Sản phẩm có thể sẽ tồn rủi ro từ bạn tại thời điểm giao hàng

6.2 Quyền sở hữu sản phẩm chỉ được chuyển giao cho bạn khi chúng tôi nhận đây đủ các khoản thanh toán bao gồm các khoản tiền phải trả cho sản phẩm, cả tiền giao hàng

7. GIÁ CẢ VÀ THANH TOÁN

Giá sản phẩm sẽ do thỏa thuận của 2 bên cho đến khi đạt được quyết định.

Bên mua sẽ chuyển tiền cọc hoặc toàn bộ tiền cho chúng tôi bằng cách gửi về số tài khoản công ty kèm nội dung chuyển tiền cho mã giao dịch số: (Ghi rõ đặt cọc hay thanh toán)

8. BẢO HÀNH

Áp dụng chính sách bảo hành của công ty

10. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cho đến khi kết thúc giao dịch.

Chúng tôi phụ trách quan sát, theo dõi thúc đẩy quá trình hoàn thiện hợp đồng cho đến khi kết thúc giao dịch.

11  GIAO TIẾP BẰNG VĂN BẢN

Các luật áp dụng đòi hỏi một số thông tin hoặc thông tin liên lạc mà chúng tôi gửi cho bạn phải bằng văn bản. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận rằng giao tiếp với chúng tôi sẽ chủ yếu là hình thưc điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng email hoặc cung cấp cho bạn thông tin bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Với mục đích hợp đồng, bạn đồng ý với các phương tiện truyền thông điện tử này và bạn thừa nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn đều phải tuân theo bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà các cuộc liên lạc đó phải bằng văn bản. Tình trạng này không ảnh hưởng đến quyền lợi theo luật định.

12  CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

12.1 Hợp đồng giữa bạn và chúng tôi có tính ràng buộc đối với bạn và chúng tôi và đối với những người kế thừa và người nhận ủy thác của chúng tôi.

12.2 Bạn không được chuyển nhượng, tính phí hoặc vứt bỏ Hợp đồng, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn phát sinh từ nó, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

12.3 Chúng tôi có thể chuyển giao, chuyển nhượng, thanh toán, ký hợp đồng phụ hoặc xử lý hợp đồng khác, hoặc bất kỳ quyền lợi hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi phát sinh theo Hợp đồng, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn Hợp đồng.

13 SỰ KIỆN NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI

13.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong việc thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo hợp đồng gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi (Sự kiện Bất Khả Kháng.

13.2 Sự kiện Bất Khả kháng bất kỳ bao gồm bất kỳ hành động, sự kiện, không xảy ra, thiếu sót hoặc tai nạn nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi và bao gồm (không giới hạn) những điều sau đây:

(a) đình công, khóa cửa hoặc các hoạt động công nghiệp khác;(b) bạo động dân sự, bạo loạn, xâm lược, khủng bố tấn công hoặc đe doạ tấn công khủng bố, chiến tranh (tuyên bố hay không) hoặc đe doạ hoặc chuẩn bị chiến tranh;

(c) cháy, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sụt lún, dịch bệnh hoặc thiên tai khác;

(d) không thể sử dụng được đường sắt, vận tải, máy bay, vận tải bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc tư nhân;

(e) Không thể sử dụng mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân; và (f) các hành vi, nghị định, luật pháp, quy định hoặc hạn chế của bất kỳ chính phủ nào.

13.3 Hoạt động của chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào được coi là bị đình chỉ trong thời gian Sự kiện Bất khả kháng cũng tiếp tục, và chúng tôi sẽ gia hạn thời gian thực hiện trong suốt khoảng thời gian đó. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý của chúng tôi để đưa Sự kiện Bất Khả kháng đến gần hoặc tìm một giải pháp theo đó nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng có thể được thực hiện bất kể Sự kiện Bất Khả kháng.

14 KHIẾU NẠI

14.1 Trong thời hạn của hợp đồng, nếu bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong hợp đồng hoặc nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào chúng tôi được quyền theo Hợp đồng, điều này sẽ không tạo thành sự khước từ các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó và sẽ không làm bạn không tuân theo các nghĩa vụ đó.

14.2 Sự miễn trừ của chúng tôi đối với bất kỳ khoản nợ xấu nào sẽ không tạo thành sự khước từ bất kỳ khoản nợ xấu nào tiếp theo.
14.3 Không miễn trừ bởi chúng tôi về bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ có hiệu lực trừ khi được nêu rõ là sự miễn trừ và được thông báo cho bạn bằng văn bản theo khoản 12 ở trên.

15 TRÁCH NHIỆM

Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào hoặc bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng được xác định bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành ở mọi khía cạnh, thì điều khoản hoặc điều khoản đó sẽ được cắt đứt trong phạm vi đó khỏi các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ tiếp tục có giá trị đến mức tối đa được pháp luật cho phép.

16 THỎA THUẬN TOÀN BỘ

16.1 Các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ tài liệu nào được đề cập đến trong đó đều là toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta và thay thế cho tất cả các cuộc thảo luận trước đây, liên lạc, đàm phán, sắp xếp trước, sự hiểu biết hoặc thỏa thuận giữa chúng ta liên quan đến chủ đề của Hợp đồng.

16.2 Chúng tôi thừa nhận rằng, khi ký kết Hợp đồng, không ai trong chúng ta dựa vào bất kỳ tuyên bố hay bảo hành nào (không được cho là không biết hoặc vô ý) mà không được quy định trong các điều khoản và điều kiện này hoặc các tài liệu được đề cập đến trong đó.

16.3 Mỗi người chúng ta đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý duy nhất của chúng ta đối với những tuyên bố và bảo đảm được quy định trong hợp đồng này (cho dù được thực hiện một cách vô hại hoặc vô ý) sẽ là vi phạm hợp đồng.

16.4 Không có điều khoản nào trong điều khoản này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý về gian lận.

17 QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

17.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo từng thời điểm để phản ánh những thay đổi về điều kiện thị trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, thay đổi công nghệ, thay đổi phương thức thanh toán, thay đổi luật pháp và các yêu cầu pháp lý liên quan và thay đổi khả năng của hệ thống.

17.2 Bạn sẽ phải tuân theo các chính sách và điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm bạn đặt hàng sản phẩm từ chúng tôi, trừ khi phải thay đổi chính sách hoặc các điều khoản và điều kiện này theo luật pháp hoặc cơ quan chính phủ (trong trường hợp đó sẽ áp dụng cho các đơn đặt hàng do bạn đặt trước đó) hoặc nếu chúng tôi thông báo cho bạn biết về thay đổi đối với các chính sách hoặc các điều khoản và điều kiện này trước khi chúng tôi gửi Sản phẩm (trong trường hợp đó chúng tôi có quyền cho rằng bạn đã chấp nhận thay đổi các điều khoản và điều kiện, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi trái ngược trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày nhận được các Sản phẩm).

18 LUẬT PHÁP VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

Hợp đồng mua sản phẩm thông qua trang web của chúng tôi và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến nó  (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Hợp đồng đó hoặc việc hình thành (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ thuộc thẩm quyền của Toà án Việt Nam