Tổng đài CSKH : 1900 234 536
Điều khoản sử dụng và hợp tác

Điều khoản sử dụng và hợp tác

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Gaapnow (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Hợp Đồng”) giữa bạn và Gaapnow. Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ được cung cấp bởi Gaapnow. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng nền tảng hoặc Dịch Vụ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm